Eksklusiv råvare og presist håndverk

Eksklusiv råvare og presist håndverk

Termofuru er laget av kvalitetsfuru og er videreforedlet med ekstrem nøyaktighet. Høvling, tørking og kalibrering er nærmest utført som håndarbeid.

For å oppnå de rette produktegenskapene starter prosessen med å fremstille Moelvens termofuru med å håndplukke råvaren. Direktør Odd Paulsen i Moelven Wood Prosjekt forteller at råvaren er kvalitetsfuru fra et begrenset område nord i Norden, der treet vokser langsomt og veden blir homogen og stabil.

– Råvaren må ha helt spesielle kvaliteter for å være egnet til varmebehandling. Det er på mange måter en brutal produksjon og alle lyter vil komme frem, forklarer han.

Moelvens sorteringskriterier tillater derfor bare råvare med friskkvist.
– Etter min mening har vi den strengeste sorteringen av den peneste furu terrassebord i markedet, sier Paulsen.

Han forteller videre at selve tørkeprosessen er det reneste håndarbeid:
Råvaren tørkes først varsomt til rundt 18 prosent fuktighet, før den høvles og sorteres. Så blir materialet forberedt for selve varmebehandlingsprosessen som skjer på minimum 210 grader - den temperaturen som må til for å oppnå den høyeste råtebeskyttelsen. Det er kun varme og vanndamp som tilsettes, og sluttproduktet har mellom 5 og 8 prosent fuktighet.

– Både oppvarmingen og nedkjølingen er forsiktig og langsom, for å unngå sprekkdannelser og skader i treverket. Slik får vi et stabilt produkt med lang holdbarhet, utdyper Paulsen.

Kilde Moelven: Bilde viser Terrassebord Termofuru varmebehandlet

31.03.2020 11:33
lagt til handlevogn