Tre har en positiv innvirkning på miljø og helse

Tre har en positiv innvirkning på miljø og helse

Nå er det vitenskapelig dokumentert at tre gjør oss godt.

Det treårige europeiske forskningsprosjektet Wood2New, som ble avsluttet i februar 2017, viser at tre som byggemateriale har en positiv påvirkning på både miljø og helse.

I prosjektet har industribedrifter fra seks land, hvorav Kährs Group, samarbeidet for å kartlegge effektene av tre i innemiljø samt stimulere til økt bruk av tre i innredninger.

Vi tilbringer i gjennomsnitt 90 % av vårt liv innendørs. Faktorer som luftkvalitet og temperatur påvirker derfor ikke bare vår helse, men også vår livskvalitet. På eksakt hvilken måte og hvor mye er enda ikke blitt kartlagt. Med formålet om å få besvart dette i forskningen ble det internasjonalt startet et forskningsprosjekt i 2014 der et antall treindustribedrifter og universiteter samarbeider. Sluttrapporten ble presentert på et seminar på Lindköpings Universitetet i begynnelsen av mars 2017.

Kilde: Kährs Norge.

02.08.2019 14:06
lagt til handlevogn