Hvorfor velge Kährs parkett?

Hvorfor velge Kährs parkett?

Lamellparkett er det mest miljøvennlige gulvet du kan velge. Det optimerer bruken av råvarer, produseres av fornybare materialer og kan resirkuleres.

Alt treavfallet vårt, som bark, sagflis og trefliser går til et lokalt energiselskap. Omtrent 6 150 svenske hjem nyter varmen fra det gjenbrukte treverket vårt.

Grønn produksjon

Kährs miljøengasjement er ekte og dypfølt. Vårt firma ble både miljø- og kvalitetssertifisert allerede på 1990 tallet. Vi utvikler og produserer tregulv ut i fra et livsløpsperspektiv i henhold til vilkårene for en bærekraftig utvikling.

En grønn tankegang

Kährs miljøengasjement er ekte og dypfølt. Vårt firma ble både miljø- og kvalitetssertifisert allerede på 1990 tallet. Vi utvikler og produserer tregulv ut i fra et livsløpsperspektiv i henhold til vilkårene for en bærekraftig utvikling.

01.10.2019 11:11
lagt til handlevogn